HASKOVO AND EDİRNE – CULTURAL AND HISTORICAL DESTINATIONS / HASKOVO VE EDİRNE – KÜLTÜREL VE TARİHİ DESTİNASYONLAR

Trakya Üniversitesi Vakfı tarafından INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınırötesi İşbirliği Programı kapsamında yürütülen РД02-29-67/20.03.2017 sözleşme numaralı, CB005.1.23.044 proje numaralı "Haskovo ve Edirne – Kültürel ve Tarihi Destinasyonlar" isimli projenin ikinci toplantısı 01 Ağustos 2017 tarihinde Edirne’de gerçekleştirildi. Toplantı proje partneri olan Trakya Üniversitesi Vakfı İktisadi İşletmesi toplantı salonunda Bulgaristan ve Türkiye heyetinin katılımı ile tamamlandı. Toplantıya Türkiye partneri olarak Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Emel GÖNENÇ GÜLER ile Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi personeli ve proje teknik asistanı Uzm. Burcu ÖREN ÖZER ve Bulgaristan proje ekibi ile Haskovo Kütüphanesi yetkilileri katılım sağladı. Toplantı gündeminde projenin 2. Çeyreğinde gerçekleştirilen faaliyetler ve önümüzdeki dönemlerde yapılacak etkinlikler üzerinde çalışmalar yapıldı. Proje kapsamında 2. Çeyrek dönemde alınacak olan dijital kitap okuyucu ve diğer ekipman ihalesi ile teknik uzman ihale dosyaları hakkında detaylı çalışma yapıldı. Ayrıca 18-19 Eylül 2017 tarihinde yapılması öngörülen konferans ile ilgili planlar yapıldı.  Projede Edirne ve Haskovo bölgelerinin turistik, kültürel ve tarihi envanteri çıkarılarak dijital ortama aktarılacak, ayrıca Türkçe, İngilizce ve Bulgarca dillerinde yemek kitabı dijital teknoloji ile oluşturulacak, böylelikle kültürel mirasa ulaşımın geliştirilmesi ve kültürlerarası diyaloğu güçlendirilmesi sağlanacaktır. Proje 21 Mart 2017 tarihinde başlamış olup, 15 ay süre ile devam edecektir.

Doç. Dr. Emel GÖNENÇ GÜLER

Öğretim Üyesi
Proje Yürütücüsü
Ek Resimler
Bu içerik 11.08.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 1044 kez okundu.