Yönetim

Prof. Dr. Ayhan GENÇLER

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1101
TÜ E-Posta : ayhangencler@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer ÖZSOY

Görev : Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1327
TÜ E-Posta : muzafferozsoy@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYA

Görev : Üye - Vakıf Genel Sekreteri
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1186
TÜ E-Posta : mkaya@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muhammet Murat Tahir ALTINBALIK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 226 12 17 » Dahili : 1002
TÜ E-Posta : tahira@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Yılmaz ÇAKICI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1207
TÜ E-Posta : yilmazcakici@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 235 95 27 » Dahili : 1610
TÜ E-Posta : ldogan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZKAPI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 224 02 83 » Dahili : 1176
TÜ E-Posta : barisozkapi@trakya.edu.tr