Vakıflar Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Cumhuriyet döneminde vakıf işleri önceleri "Şeriye ve Evfâk Vekâleti"ne bağlanmış, daha sonra 1924 yılında bu vekâletin kaldırılmasıyla Başkanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir. 

5 Haziran 1935 tarihinde yürürlüğe giren 2762 sayılı Vakıflar Kanunu'nun ek ve değişiklikleri gereğince görev yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü; Mazbut Vakıflarını yönetmekte, Mülhak ve Yeni Vakıflarla Cemaat ve Esnaf Vakıflarının devlet adına teftiş ve denetimini yapmaktadır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Başkanlığa bağlı olup, Başkan adına bir Devlet Bakanı tarafından yönetilmektedir. Genel Müdürlüğün Merkez Teşkilatı; genel Müdür, Vakıflar Meclisi Üyeleri, 3 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Sivil Savunma Uzmanlığı ile aşağıda görevler belirtilen 9 Daire Başkanlıklarından oluşmaktadır. Taşra Teşkilatı ise 20 Bölge Müdürlüğü, 3 Şube Müdürlüğü, 3 İşletme Müdürlüğü, 1 Hastane, 53 Vakıf Orta Öğrenim Öğrenci Yurdu, 3 Kütüphane, 4 Müze, ve 2 Eğitim Tesisinden ibarettir.

Bu içerik 20.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3280 kez okundu.