Vakıf Hizmetleri

Geçmişteki Vakıf Hizmetleri

Günümüzde pek çok bakanlıklar ile belediyelerin yaptıkları hizmetler, eskiden vakıf kanalıyla gerçekleştiriliyordu. Çok geniş ve değişik sahalarda hizmet veren vakfın asıl amacı, insan şahsiyetinin ve insan hayatının korunması ve geliştirilmesi, insanların hayatta karşılaşabilecekleri maddi ve manevi zorlukların, ızdırapların dindirilmesi, hayatın güzelleştirilmesi, insan haysiyetinin ve toplumsal düzenin her türlü tehlike ve sarsıntılardan korunması olmuştur. 

Bu maksatla vakıf yoluyla camiler, mescitler, namazgahlar, mektepler, medreseler, kütüphaneler, kervansaraylar, çeşmeler, su yolları ve tesisleri, yollar, köprüler, deniz fenerleri, kale ve istihkamlar, spor saha ve tesisleri, mesire yerleri, dul ve yetim evleri, emzirme ve büyütme yuvaları, kışın tehlikelerle dolu olan yüksek dağlarda ve geçitlerde can kurtaran istasyonları niteliğinde barınaklar ve bunun gibi nice hayrat binalar meydana getirilmiş ve bunların büyük bir kısmı zamanla mimari ve tarihi açıdan değerli birer anıt haline gelmiştir. 

Kış aylarında kuşların beslenmesi, hasta ve garip leyleklerin bakım ve tedavisine, bayram günlerinde şehir ve kasabalarda top atılarak çocukların sevindirilmesine, halkın neşe ve mutluluğunun arttırılmasına, alış-veriş edenlerin aldatılmasını önlemek üzere çarşı ve pazarlara ölçek ve kantar konulmasına, evlatlıkların hırpalanıp azarlanmamaları için kırdıkları kap-kacağın tazmin edilmesine, yoksul ve öksüz kızlara çeyiz verilmesine, düğünlerin yapılmasına, çalışamayacak kadar yaşlı olan veya sakatlanan meslek ve sanat erbabı ile işçilere yardım için fonlar tahsisine, halka yararlı eserler yazdırılıp çoğaltılmasına, ceza evlerindeki mahkumların bazı ihtiyaçlarının karşılanmasına, halkın gıda ihtiyacının düşünülmesine, et fiyatlarının kış aylarında yükselmemesini sağlayacak tedbirlere, ıslah edilmiş koyunluklar kurmaya ve tarımın geliştirilmesine kadar pek çok hizmet yine vakıf kanalıyla uygulanmıştır. 

Geçmişteki sayısız sosyal ve hayri hizmetlerinden bir kısmı arz edilen vakıfların Türk sosyal hayatının çekirdeği olduğunu söylemek yerinde olur.

Bu içerik 20.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 3424 kez okundu.