Burslar

Trakya Üniversitesi Vakfı, başka bir kurumdan karşılıksız burs almayan Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler tarafından belirlenerek vakfımıza bildirilen öğrencilere burs vermektedir.

2007 Yılında 141 Öğrenciye Ayda 100,00 TL 9 Ay Süreyle Karşılıksız Burs Verildi.
( Trakya Üniversitesi'nden ayrılan Namık Kemal Üniversitesi 41 öğrencisine de burs verildi. )

2008 Yılında 100 Öğrenciye Ayda 100,00 TL 9 Ay Süreyle Karşılıksız Burs Verildi.

2009 Yılında 108 Öğrenciye Ayda 120,00 TL 9 Ay Süreyle Karşılıksız Burs Verildi.

2010 Yılında 115 Öğrenciye Ayda 120,00 TL 9 Ay Süreyle Karşılıksız Burs Verildi

2011 Yılında 66 Öğrenciye Ayda 120,00 TL 8 Ay Süreyle Karşılıksız Burs Verilecektir.

 

BURS YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1: Trakya Üniversitesine bağlı Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarda okuyan öğrencilere iadeye tabi olmayan ( Karşılıksız ) yardım niteliğinde öğrenim bursu verilmektedir. Bu burstan hazırlık sınıfı öğrencileri de yararlanabilir.

BURS ALABİLME KOŞULLARI

MADDE 2 :

a-) Trakya Üniversitesi öğrencisi olmak,

b-) Maddi durumu yetersiz olmak,

c-) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

d-) Başarılı öğrenci olmak,

e-) Başka bir kurumdan karşılıksız burs almamış olmak,

BAŞVURU

MADDE 3 : Trakya Üniversitesi Vakfının vermiş olduğu burstan yararlanmak isteyen öğrenciler her öğretim yılı başında yazılı olarak kayıtlı oldukları Enstitü, Fakülte veya Yüksekokul yönetimine müracaat ederler. Başvurular ilgili birimlerin yönetim kurullarında değerlendirilir. Vakıf Yönetim Kurulunun her öğretim yılı başında tespit edeceği ve birimlere duyuracağı genelge doğrultusunda adaylar tespit edilir ve Trakya Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığına bir yazı ile iletilir. Bu yazıya bursa aday gösterilen öğrencilerin maddi imkanlarını, başarı durumlarını gösteren bilgi ve belgeler eklenir.

BURS MİKTARI VE SÜRESİ

MADDE 4 : Trakya Üniversitesi Vakfından her öğretim yılında ; kaç öğrenciye burs verileceği, verilecek bursun miktarı ve süresi her yıl Ekim ayı içerisinde toplanacak olan vakıf yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

MADDE 5 : 3. maddeye göre Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullardan gelen burs başvuru yazıları vakıf yönetim kurulunda değerlendirilerek, burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenir ve yönetim kurulu başkanının onayı ile ilgililere duyurulur.

BURSUN KESİLME ŞARTLARI

MADDE 6 : Öğrencinin, öğrencilik sıfatını zedeleyecek hal ve hareketlerde bulunduğunun tespiti, disiplin cezası alması ve başarısız olması halinde verilen burs kesilir.

MADDE 7 : Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde vakıf yönetim kurulu kararı ile işlem ve uygulamalar yapılır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 8 : Bu yönerge 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

Bu içerik 20.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 19612 kez okundu.